ART-TU on pilottihanke, jossa taideyhteisö adoptoi turvapaikanhakijoina Suomeen tulevia taiteilijoita ja toimii vertaistukena. Parhaimmassa tapauksessa vuorovaikutus on molemminpuolista ja yhteistyö avaa mahdollisuuksia taiteen kansainvälistymiseen. Monet suomalaiset taiteilijat ovat osoittaneet kiinnostustaan kieli- ja kulttuurirajoja rikkovaan taideyhteistyöhön.

Taiteilijoiden välinen kohtaaminen; ”törmäyttäminen”, johon pyrimme, vähentää ennakkoluuloja ja sitä kautta lieventää asenteita. Turvapaikanhakijoiden taiteen esittäminen suomalaisen taiteen rinnalla on erityisen tärkeää, koska yhteisöjen välinen kanssakäyminen jää helposti vähäiseksi. Taide inhimillistää tekijänsä ja tarinat tulevat kuulluksi kielirajojen yli. Näyttelyllä on näin laajemminkin kotouttava vaikutus ja se voi lisätä suvaitsevaisuutta turvapaikanhakijoita kohtaan.

Pilottivaiheessa 20 eri lähtökohdista olevaa taiteilijaa ovat työskennelleet yhdessä mm. yhteisillä taidetunneilla ja tutustumalla yhdessä suomalaiseen taide- ja kulttuurikenttään kuten museoihin ja gallerioihin. Projekti on siis useampivaiheinen:

1. vaihe:tutustuminen ja kulttuurintuntemus

2. tutustuminen ja yhteinen ateljeetyöskentely

3:taiteen toteutus

4. Näyttelyn kasaaminen ja esittäminen yleisölle

5. projektin purkaminen keskustelutilaisuuksissa ja raportoinnin kautta.

Vaiheet lomittuvat päällekkäin.

Yhteistyössä on kehitetty näyttelyn teemaa ja seuraavassa vaiheessa työstämme yhdessä kaapelitehtaan puristamo-halliin yhteisnäyttelyn. Näyttely on avoinna 9.7.-24.7.2016. Näyttelyn teema on MATKA/ JOURNEY.

Mikäli yhteistyö on hedelmällistä, on mahdollista kehittää yhteisnäyttelytoimintaa siten, että näyttely on jatkossa vuosittainen ja esimerkiksi kiertävä siten, että Kaapelin tavoin yhteistyötahoina voisivat toimia eri maakuntien taidetilat ja yhteisöt.Tähän etsimme ja toivomme nyt yhteistyökumppaneita.

 

Projektin kohderyhmä on oikeastaan 4-osainen:

1. turvapaikkaa ja kotoutumista hakevat taiteilijat,

2. suomalaistaiteilijat,jotka haluavat auttaa ja laajentaa omaa näkökulmaansa ja kulttuurien tuntemustaan,

3. turvapaikanhakijat ja turvapaikanhakijataustaiset ihmiset yleisössä, jotka saavat yhteisen kokemuksensa purettua kuvataiteen keinoin

4. suomalainen yleisö, jonka asenteisiin samaistuminen voi parhaimmillaan auttaa.

Käytännössä projektissa työskentelee parikymentä taiteilijaa: 

Ahmed Alalousi, Ali Alfahad, Muhaned Durubi, Catharina Gröndahl, Jani Hietanen, Heidi Hänninen, Susanna Iivanainen, Emmu Johansson, Pauliina Jokela, Satu Kalliokuusi, Liisa Kuusela, Jukka Kääriäinen, Sami Meshaal, Muhammed, Anu Nirkko, Artturi Nokelainen, Noora Nouku, Yamal Novelty, Pia Pejcic, Maarit Rantala, Hodhayfa Salih, Anni Terävä jaPauliina Waris

Projekti on tällä hetkellä ns kolmannessa vaiheessa eli toteutamme näyttelyn sisältöä. Olemme hakeneet apurahoja projektin suunniteluun ja toteutukseen, mutta apurahajärjestelmän hitauden vuoksi, emme vielä tiedä, olemmeko saamassa sellaista ja joudumme elämään täysin omakustanteisesti. Olemme saaneet valtavasti apua yhteistyötahoiltamme Kaapelitehtaalla; Kaapeli oy tarjoaa meille näyttelytilat Puristamossa ja keittiön kahvilamme käyttöön ja Vapaa taidekoulu on antanut meidän käyttää ateljeetilojaan ja välittänyt mm elävää mallia käyttöömme.

Pystytämme näyttelyä 4.7.-9.7.2016 ja näyttely on avoinna 9.7.-24.7 2016.
 

Kaapelitehdas oy antaa käyttöömme kts kaikki tilat näyttelyn pystytykseen ja työstämiseen. 
Näyttely pystytetään ja se on esillä PURISTAMO-hallissa Kaapelitehtaalla. Näyttelyn avajaisia juhlitaan 9.7.2016 klo 16-20.

Näyttelyn aikana sen ohessa on tarkoitus järjestää erilaista ohjelmaa ja keskustelutilaisuuksia.

 Meitä puhuttaneita aiheita ovat mm:

1.    Taiteilijaindentiteetti suomessa ja lähi-idässä

2.    Yhteisötaiteen keinot auttaa kotiutumisessa

3.    kielen ja kulttuurin oppiminen ja niiden toisiaan tukeva vaikutus yhteiskuntaan integroitumisessa